วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นักวิจัยสตรีไทยกวาดรางวัลนานาชาติ KIWI2013


ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)แถลงว่าได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นำผลงานนวัตกรรมของนักวิจัยสตรีเข้าร่วมประกวดงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ของสตรีนานาชาติ
ประเทศเกาหลี ประจำปี 2556 ( Korea International Women’s Invention Exposition 2013
หรือ KIWIE2013) ซึ่งมีผลงาน 300 รายการจาก112 หน่วยงาน 25 ประเทศเข้าร่วม โดยนักวิจัย
สตรีไทย ได้รับรางวัล 8 ผลงาน ดังนี้
1.ระบบไบโอรีแอกเตอร์(Bioreactor)สำหรับอุตสาหกรรมการขยายพันธุ์พืช ของรศ.ดร.นพมณี
โทปุญญานนท์และดร.พูลพัฒน์ พูนน้อย จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งทำให้สามารถขยายกล้า
พันธุ์พืช 1 ล้านต้น ด้วยคนเพียง 4 คน เทียบกับทั่วไปที่ใช้ถึง 24 คน โดยได้รางวัลเหรียญทอง
และรางวัลสเปเชียล อวอร์ด จากกรีนเทคโนโลยี อินเวนชั่น โซไซตี้ ไต้หวัน 
2.งานวิจัย”การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบข้าว ของ ดร.สุธยา พิมพ์พิไล ได้รางวัลเหรียญงิน
และสเปเชียล อวอร์ด จากไต้หวัน 
3.ผลงานเจลมาสค์หน้าสาหร่ายเต่า หรือSpirogira Alga Facial Biomask โดยใช้สาหร่ายทีพบ
ได้ง่ายทางภาคเหนือมาสกัดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง แก้ปัญหาฝ้าและจุดด่างดำ ได้รางวัล
เหรียญทอง และสเปเชียล อวอร์ด จากเกาหลี 
4.ผลงานวิจัยน้ำพริกกะปิผง ของ ผศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รางวัลเหรียญทอง จากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและ
สมาคมสตรีอุตสาหกรรมแห่งประเทศเกาหลี
5.ผลงานเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรล 2 ภาษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ของรศ.ดร.สุวรินทร์
ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รางวัลเหรียญทอง
จากงาน KIWIE2013 จากสถาบันสิ่งประดิษฐ์เกาหลี และสำนักข่าวสิ่งประดิษฐ์เกาหลี 
6.ผลงานระบบการเรียนรู้การนวดไทยเพื่อผู้พิการทางสายตา ของรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ
นายจตุรพิธ เกราะแก้ว ได้เหรียญเงินจากงานประกวด
และอีก 2 เหรียญทองจาก สถาบันสิ่งประดิษฐ์เกาหลี และสำนักข่าวสิ่งประดิษฐ์เกาหลี และรางวัล
จากไต้หวัน 8.ผลงาน หัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เหรียญเงินจากการ
ประกวด

ภาพและข้อมูลจาก http://www.dailynews.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น