วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แพทย์จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาหัวใจเทียมรุ่นใหม่

โรงพยาบาลนานาชาติ คาส ดิวาส คูลาร์ (TEDA) ในมหานครเทียนจิน ประเทศจีน ได้เปิดตัว
หัวใจเทียมรูปแบบใหม่ ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี แบบเดียวกันกับการออกแบบจรวด คือ มี
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมีความปลอดภัยสูง แต่ความสำเร็จของการพัฒนาหัวใจเทียม
รูปแบบใหม่นี้ ยังอยู่ในช่วงของการทดลอง โดยเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว นักวิจัยได้ทำการทดลอง
ใส่หัวใจเทียมเข้าไปในแกะ และพบว่า แกะตัวนั้นยังคงแข็งแรงดี กินอาหารได้เป็นปกติ จนถึง
ทุกวันนี้ รวมเป็นเวลานับตั้งแต่เริ่มการทดลองได้นานถึง 62 วัน 
จากรายงานการทดลอง พบว่า มีผู้ป่วยกว่า 1,000 คน ในประเทศจีน ที่ยังคงประสบปัญหา
เกี่ยวกับโรคหัวใจ และอีกหลายคนที่ยังรอการเปลี่ยนถ่ายหัวใจใหม่ เพื่อให้มีชีวิตรอด อย่างไร
ก็ตาม ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่ได้รับโอกาสในการเปลี่ยนถ่ายหัวใจ ดังนั้น
เทคโนโลยีหัวใจเทียมรูปแบบใหม่นี้ จึงได้นำความหวังใหม่มาสู่ผู้ป่วย ที่กำลังรอรับการผ่าตัด
อีกเป็นจำนวนมาก 
โดย พัชรพรรณ นันทภัทราวิทย์ จาก  http://news.springnewstv.tv

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น