วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

นวัตกรรมใบมีดชาวสวนยางยืดอายุต้นได้ถึง 50 ปี         เขาทำสวนยางมา 14 ปี พบปัญหาว่าต้นยางพาราเสียหาย ผิวหน้าปูด-นูน เป็น
ตะปุ่มตะป่ำ อันเป็นผลมาจากมีดที่ใช้กรีด เขาจึงหาไอเดียในการปรับปรุงใบมีด
กรีดยางที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว จนได้ใบมีดที่กรีดยางได้บาง ซึ่งจะช่วยยืดอายุ
ต้นยางได้ถึง 50 ปี 
       
       มะนายิ ราหู ชาวสวนยางพาราจาก จ.นราธิวาส เผยว่าการกรีดยางที่ดีต้องกรีดให้บาง 
หากกรีดกระทบ "เยื่อเจริญ" ของต้นยาง จะทำให้ "หน้ายาง" เกิดไม่ดี เป็นตะปุ่มตะป่ำ 
ปูด-นูน ซึ่งจุดด้อยของมีดเก่าคือต้องเอียงคอเวลากรีด และกินเปลือกไม้หนาถึง 3-4 
มิลลิเมตร ทำให้อายุในการกรีดต้นอย่างสั้นเหลือเพียง 25 ปี
       
       จากปัญหาดังกล่าวเขาจึงออกแบบใบมีดกรีดยางแบบใหม่ ซึ่งใช้เวลาลองผิดลอง
ถูกถึง 7 ปี จนได้มีดกรีดยางที่สามารถเปลี่ยนใบมีดได้ และกรีดยางได้บางเพียง 
1 มิลลิเมตร อีกทั้งควบคุมความลึก-ตื้นในการกรีดลงเปลือกต้นยางได้คงที่โดย
ไม่ต้องออกแรง ซึ่งจะช่วยยืดอายุต้นยางได้ถึง 50 ปี
       
       "จะเริ่มกรีดยางได้เมื่อต้นยางมีเส้นรอบวงยาว 50 เซ็นติเมตร ปกติจะเริ่มกรีดที่
ความสูง 150 เซ็นติเมตรลงมา ซึ่งต้นยาง 1 ต้นจะแบ่งหน้ากรีดเป็น 3 หน้า เมื่อกรีด
ไปถึงหน้าที่ 3 หน้ายางแรกที่ถูกกรีดไปก็จะเริ่มเกิดใหม่ โดยจะใช้เวลา 3-4 ปีในการ
เกิดใหม่ แต่ถ้าเริ่มกรีดไม่เรียบ ผิวหน้าที่เกิดใหม่ก็จะปูด-นูน ทำให้กรีดไม่ได้" มะนายิกล่าว
       
       แนวคิดในการออกแบบใบมีดกรีดยางแบบใหม่นั้น ผสมผสานรูปแบบของมีด
กรีดยางแบบเก่า กับใบมีดโกนหนวดและกบไสไม้ที่สามารถปรับองศาการกรีดได้ 
และผลจากการทดลองใช้ใบมีดของเกษตรกรสวนยาง พบว่าสามารถกรีดหนายาง
ได้ยาว 24 นิ้ว โดยใช้เวลานานขึ้นเป็น 3 ปี ขณะที่ใบมีดแบบเก่าใช้เวลาแค่ 1 ปี
 แต่กรีดเป็นทางยาวไปแล้วถึง 24 นิ้ว โดยใบมีด 1 ใบ กรีดได้ 2,000 ต้น
       
       ผลงานคิดค้นของมะนายิที่ปรับปรุงใบมีดมากว่า 10 แบบ เพิ่งได้รับรางวัล
ชนะเลิศการออกแบบเชิงนวัตกรรม ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2556 
จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และมีความร่วมมือกับ บริษัท 
แอดวานซ์คิว จำกัด ในการผลิตและจัดจำหน่าย

ภาพและข้อมูลจากhttp://www.manager.co.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น