วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เจลห้ามเลือดภายในจากข้าวเจ้าคว้าสุดยอดนวัตกรรมข้าว

              แผ่นเจลห้ามเลือดภายในร่างกายจากข้าวเจ้าคว้าสุดยอดนวัตกรรมข้าวปี '56 
ด้านวิสาหกิจชุมชนจากพะเยาส่ง "ข้าวกล้องลืมผัว" อบกรอบคว้ารางวัลระดับชุมชน 
ด้านเลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยชี้มีหลายช่องทางเพิ่มมูลค่าข้าวมากกว่าขนเป็นเกวียนลงเรือ
       

                                                       แผ่นเจลกรดห้ามเลือดจากแป้งข้าวเจ้า       มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
หรือ สนช. แถลงผลประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 ก.ย.56 ณ โรงแรม
พูลแมน บางกอก คิงพาวเวอร์ โดยเป็นการประกวดนวัตกรรมข้าวที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว
       
       สำหรับการประกวดนวัตกรรมข้าวนั้น ดร.ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยฯ แจงว่า
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระดับอุตสาหกรรม และระดับวิสาหกิจชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบ
และเสียเปรียบในการแข่งขัน
       
       รางวัลระดับอุตสาหกรรมนั้น แผ่นเจลข้าวกรดห้ามเลือด "ข้าววรางกูร" จากบริษัท บุณยนิตย์
วัสดุการแพทย์ จำกัด คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดยเป็นแผ่นเจลที่ได้จากแป้งข้าวเจ้าบริสุทธิ์ 
นำมาดัดแปลงโครงสร้างทางกายภาพให้เป็นเจล และเพิ่มสารเติมแต่งให้มีฤทธิ์เป็นกรดเมื่อ
สัมผัสของเหลวภายในร่างกาย ทำให้ห้ามเลือดระหว่างผ่าตัดได้รวดเร็ว และย่อยสลายได้
ในร่างกาย
       
       ส่วนรางวัลอื่นๆ ในประเภทระดับอุตสาหกรรม ได้แก่ แป้งรำข้าว "คิง" ที่มีกากใยอาหารสูง 
เหมาะแก่การทดแทนแป้งสาลีและแป้งข้าวเจ้า จาก บริษัท น้ำมันบริโภทไทย จำกัด คว้ารางวัล
อันดับ 2 และลิปสติกอินทรีย์จากน้ำมันรำข้าวและไขรำข้าว "VOWDA" จาก บริษัท โป๋วเอวี๋ยน
 จำกัด คว้ารางวัลอันดับ 3
       
       สำหรับรางวัลระดับวิสาหกิจชุมชน ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน "i Rice" จากวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว) คว้ารางวัลชมเชย และเป็นผลงานเดียวที่ได้รางวัลในประเภทนี้
       
       ดร.ขวัญใจกล่าวว่าอยากให่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งประกวดมากกว่านี้ โดยจุดแข็งที่สุดของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือด้านอาหาร แต่อยากให้พัฒนาสู่เชิงพาณิชยได้ พร้อมทั้งกล่าวว่า
นวัตกรรมข้าวเหล่สนี้เป็นตัวอย่างของการเพิ่มมูลค่าข้าวที่มากกว่าการส่งขายขึ้นเรือเป็นเกวียน
       


ภาพและข้อมูลจากhttp://www.manager.co.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น