วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

“ทีมแตงไทย” จากมหิดล นำผลงาน Verdant Fantasy คว้าแชมป์โลก สาขาออกแบบเกม

ตัวแทนเยาวชน “ทีมแตงไทย” จากมหาวิทยาลัยมหิดล นำผลงาน Verdant Fantasy
คว้าแชมป์โลก สาขาออกแบบเกม  จากการแข่งขันซอฟต์แวร์ระดับโลก ไมโครซอฟท์
อิมเมจิ้น คัพ 2012 ณ กรุงซิดนีย์ ออสเตรเลีย คว้าเงินรางวัลกว่า 2.5 แสนบาท…


การแข่งขัน Imagine Cup Worldwide Finals ปี 2012 โดยบริษัทไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
 
ซึ่งจัดที่ 
Sydney Convention and Exhibition Centre กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่าง
วันที่ 
6-10 ก.ค.2555 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันมาถึง 106 ทีมจากทั่วโลก  โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น
 
2  ประเภท คือ ประเภทการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design) และประเภทออกแบบเกม
(
Game Design)
 

โดยประเทศไทย ส่งสองทีมตัวแทนจากการแข่งขันในระดับประเทศ  Imagine Cup Thailand 2012 ที่มีผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย บริษัทโนเกีย
(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
  ได้แก่ ทีมแตงไทย (Tang Thai) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนในสาขาออกแบบเกม และทีมโนวิทัท (Novitat) จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตัวแทนในสาขาซอฟต์แวร์ ดีไซน์ (
Software Design)
และผลการแข่งขันปรากฏว่าประเภทออกแบบเกม (Game Design)   ทีมแตงไทย(Tang Thai) ของไทย ซี่งสมาชิก
ประกอบด้วย นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
คน
 ได้แก่ นายกฤตินันท์ สิโรดม นายชนกานต์ ชินชัชวาล นายศิริศักดิ์ นาคะวิวัฒน์ และ
นายปนาวุธ พวงศิลป์
 ได้รับเงินรางวัลมูลค่ากว่า 
256,000 บาท (US$ 8,000)  ซึ่งเป็นตัวแทน
จากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันประเภทการออกแบบเกม (
Game Design) ในชื่อผลงาน ‘Verdant Fantasy’ (เวอร์แดนท์ แฟนตาซี)  ซึ่งเกมเวอร์แดนท์ แฟนตาซี ที่เป็นเกมวางแผน
ประเภท 
RTS (Real-Time Strategy) ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคนที่ได้รับเลือกให้มาช่วย
ปกป้องป่าไม้จากการรุกรานของหุ่นยนต์และมอนสเตอร์
  ซึ่งศัตรูเหล่านี้ได้เกิดมาจากอาณาจักร
ขยะที่มนุษย์ได้นำสิ่งปฏิกูลต่างๆ มาทิ้งไว้
  โดยปราศจากการดูแลอย่างเป็นระบบ  ตัวเกมได้
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ส่งผลต่อทรัพยากรป่าไม้ผ่านทางการออกแบบตัวมอนสเตอร์แต่ละตัว เช่น การเผาถางป่าเพื่อบุกรุกพื้นที่ การลักลอบตัดไม้ เป็นต้นรูปแบบการเล่นของเกมคือ
 ผู้เล่นต้องควบคุมตัวละคร ในการโจมตีศัตรู เพื่อขัดขวางไม่ให้ศัตรูเข้าไปทำลายต้นกล้าศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเปรียบเสมือนฐานหลักของผู้เล่นได้ หากผู้เล่นสามารถต้านทานการบุกรุกในแต่ละด่านได้
ก็จะได้รับชัยชนะ แต่ถ้าต้นกล้าศักดิ์สิทธิ์โดนทำลายผู้เล่นก็จะแพ้
ส่วนประเภทการออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)  รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
ประเภทการออกแบบซอฟต์แวร์ะดับโลกนี้
  รางวัลได้ตกเป็นของทีม quadSquad จาก
ประเทศยูเครน
นอกจากนี้ ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกที่ Imagine Cup ที่ประเทศออสเตรเลีย
จะได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือ (ประมาณ 
95 ล้านบาท).

พวกคุณเก่งจริงๆ  เราขอชื่นชมอย่างจริงใจ และที่น่าประทับใจก็คือประเทศไทย
ได้รางวัลชนะเลิศในการออกแบบเกม เป็นปีที่ี 2  แล้ว  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น